Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/adamsky/zajac.ozywicpola.pl/_adm/adodb/adodb.inc.php on line 886

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/adamsky/zajac.ozywicpola.pl/_adm/adodb/adodb.inc.php on line 1858
O┐ywiŠ pola - program aktywnej edukacji ekologicznej
 Szanowni Uczestnicy
  1. Wskazanie niepe│nych danych adresowych uniemo┐liwiaj▒cych kontakt z placˇwk▒ lub z koordynatorem spowoduje odrzucenie zg│oszenia.
  2. Przyk│adem lat ubieg│ych na zako˝czenie programu bŕd▒ wrŕczane listy gratulacyjne dla koordynatorˇw. Wskazanie koordynatorˇw wi▒┐e siŕ z przyznaniem listu dla osoby (nie bŕdzie mo┐liwoÂci dopisywania lub podmiany osˇb koordynuj▒cych).
  3. Prosimy o jednokrotne wys│anie zg│oszenia i poczekanie na akceptacjŕ. Szko│a pojawi siŕ w spisie po zaakceptowaniu zg│oszenia przez organizatora.