Stronie w europejskim lesie

Blisko 50 uczniów ze Stronia Śląskiego spotkało się w październiku z grupą uczniów z czeskiego Starego Mesta na przełęczy Płoszczyna na granicy z Czechami, gdzie w 2005 roku w ramach pierwszej edycji "Ożywić pola" dzieci ze Stronia posadziły "Las europejski".

"Święto drzewa" w scenerii sudeckich lasów

Wyposażona w rękawice, motyczki, worki na śmieci młodzież sprzątała teren, okopywała i odchwaszczała sadzonki, a następnie słuchała Ireny Foremniak ze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego o drzewach iglastych i ich mieszkańcach. O znaczeniu poszczególnych etapów życia lasu opowiedział pan Kazimierz, leśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój. Pokazał też różnego rodzaju preparaty zabezpieczające przed zgryzami młodych końcówek sadzonek w okresie zimowym.

Nauczycielki Halina Kulbicka i Jolanta Bogiel z dziećmi w łowisku

Leśniczy opowiedział uczniom o życiu lasu i sposobach zabezpieczania sadzonek przed zgryzaniem

W październiku odbyło się też w Stroniu "Święto drzewa", co zbiegło się pracami w łowisku na poletku śródleśnym na Karpowie. Były: prelekcja pod hasłem "Las, leśnicy, myśliwi – współpraca i jej celowość", a także oglądanie urządzeń myśliwskich – ich zawartości i znaczenia dla zwierzyny, zabezpieczanie pędów wzrostowych przed zgryzaniem przez zwierzynę płową w okresie zimowym, malowanie pędów drzewek posadzonych pół roku temu jako wiatrochrony i malowanie pędów drzewek posadzonych przez myśliwych z myślą o utworzeniu ostoi dla zwierzyny drobnej 7 lat temu, ogrodzonej, ale i tak dwukrotnie "podjadanej" przez jelenie. Jak zawsze na zakończenie pieczono kiełbaski w ogniskach przygotowanych przez leśników.

(jb)

listopad 2010

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009