Między zającem a sarną

W „Łowcu Polskim” trwają podsumowywanie „Roku zająca” i przygotowania do rozpoczęcia szóstej edycji naszego programu pod hasłem „Ożywić pola 2010–2011. Rok sarny”. Do szkół – zwycięzców piątej edycji wysyłane są nagrody, m.in. szkolny sztandar. A już od 1 września myśliwi powinni ruszyć do szkół i rozpocząć pierwsze działania w nowej akcji.

Wrzesień to dla organizatorów programu „Ożywić pola” czas jakby podwójnej pracy. Do końca tego miesiąca redakcja „Łowca Polskiego” musi podsumować piątą edycję akcji, czyli „Rok zająca”, i wysłać do głównego sponsora programu, czyli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. sprawozdanie końcowe oraz wszystkie konieczne rozliczenia finansowe. Równocześnie tradycyjnie we wrześniu otwieramy kolejną odsłonę programu „Ożywić pola”, czyli „Rok sarny”.

Film i plecaki
Pozostając przy finalizowanym „Roku zająca”, warto poinformować, że właśnie w tym czasie docierają do szkół – uczestników piątej edycji – ostatnie pomoce dydaktyczne, przede wszystkim film o zającu, która ma przybliżać uczniom sylwetkę bohatera akcji, uczyć szacunku do przyrody, uczulać młodzież na problemy degradacji środowiska i efekty tego zjawiska.

Produkcja „Łowca Polskiego”, z unikalnymi zdjęciami szaraków, realizowanymi m.in. w specjalnej naturalnej wolierze, pomyślana została jako znakomity materiał do wyświetlenia uczniom podczas lekcji przyrody. Równocześnie film „Zając i jego środowisko” powinien trafić do najaktywniejszych dzieci w naszym programie, jako rodzaj nagrody i pamiątki po „Roku zająca”.

W szkołach, które znalazły się w gronie 35 placówek – laureatów piątej edycji konkursu „Ożywić pola”, powinny być już także plecaki dla wyróżniających się w akcji uczniów. Wiemy w „Łowcu”, że w wielu szkołach wręczanie tych nagród młodzieży ma uroczysty charakter, odbywa się m.in. podczas specjalnych szkolnych akademii, na które zapraszani są oczywiście myśliwi z zaprzyjaźnionych kół łowieckich, a przede wszystkim myśliwi – koordynatorzy w naszej akcji.

W niektórych szkołach takie uroczyste wręczenia połączone mają być z ogólnoszkolnymi podsumowaniami piątej edycji akcji „Ożywić pola” – nasza redakcja otrzymała zaproszenie na taki finał „Roku zająca” ze Stronia Śląskiego.

Elektronika i sztandar
Jedenaście szkół, które zostały zwycięzcami konkursu i tzw. superligi w „Roku zająca”, otrzymało już też na przełomie sierpnia i września lub otrzyma do połowy miesiąca nagrody rzeczowe za „wygrane czeki”. Są to całkiem pokaźne i wzbogacające w istotnym stopniu majątek szkół prezenty, bo – przypominamy – za pierwsze miejsca w naszych konkursach przyznane były kwoty po 10 tysięcy złotych.

Co wybierały szkoły najczęściej? Przede wszystkim laptopy, kserokopiarki, ale także m.in. aparaty fotograficzne i sprzęt optyczny, od mikroskopów po lornetki do obserwacji w terenie. Kilka szkół zamówiło wyposażenie pracowni biologicznych, w tym meble szkolne, a jedna nawet szkolny sztandar.

W akcji „Ożywić pola” o nagrodach decydują laureaci – szkoła w Leszczynie Szlacheckim wybrała sztandar

Liczymy także, że o nadejściu tych nagród kierownictwa szkół poinformują społeczności uczniowskie, a być może i z tej okazji odbędą się z udziałem myśliwych – których wkład w zwycięstwa poszczególnych placówek jest nie do przecenienia – specjalne uroczystości.

Czas na sarnę
To, co cieszy organizatorów programu „Ożywić pola”, to fakt, że już latem kontaktowało się z nami wielu nauczycieli i myśliwych w sprawie „Roku sarny”. Najczęstsze pytanie brzmiało: kiedy ruszamy z szóstą edycją? Więc od razu odpowiedź: formalnie „Rok sarny” wystartował z początkiem roku szkolnego 2010/2011, czyli 1 września. Od tego momentu można – a nawet trzeba! – rozpoczynać działania w szkołach i w terenie. Zachęcamy do tego serdecznie, tym bardziej że ci uczestnicy naszej akcji, którzy startują wcześniej, mają więcej czasu na różne działania w ramach programu i mogą po prostu zrobić więcej.

Równocześnie – odpowiadając także na pytania zadawane nam m.in. telefonicznie – informujemy, że formularze zgłoszeniowe do „Roku sarny” pojawią się na stronie www.ozywicpola.pl dopiero na przełomie września i października, ale – uwaga! – w sprawozdaniach będzie można ujmować również działania realizowane wcześniej.
Czekamy z formularzami z dwóch powodów. Po pierwsze, chcemy dopracować elektroniczną wersję formularza, żeby zapisy do naszej akcji nie sprawiały nauczycielom i myśliwym kłopotu i być może mieć już logo szóstej edycji, równie sympatyczne jak logo autorstwa Edwarda Lutczyna z „Roku zająca”.

Po drugie – i to może ważniejsze – zastanawiamy się jeszcze nad zasadami szóstej edycji i możliwościami pozyskania wsparcia finansowego ze strony NFOŚiGW. Myślimy m.in. – w ślad za sugestiami płynącymi od myśliwych i nauczycieli – o wprowadzeniu w „Roku sarny” dwóch poziomów konkursu – jednego dla szkół podstawowych i drugiego dla gimnazjów i liceów. Pracujemy także nad innymi ewentualnymi zmianami w regulaminie.

Nie zmienia to faktu, że liczymy na szeroki i równie zaangażowany jak w piątej edycji udział myśliwych, nauczycieli i uczniów w „Roku sarny”. I znakomite efekty dla przyrody oraz dla wiedzy młodych ludzi o środowisku, ochronie przyrody oraz łowiectwie.

Zapraszamy!

Mirosław Głogowski
koordynator akcji „Ożywić pola”

wrzesień 2010

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009