Doświadczenie „Bałtyku”

W ostatnich latach praca myśliwych z młodzieżą zatacza coraz szersze kręgi. Niewątpliwie wielka w tym zasługa akcji „Łowca Polskiego” – „Ożywić pola”. Rozmach tego przedsięwzięcia i zaangażowanie szkól napawa optymizmem. Nareszcie mamy ogólnopolską, skoordynowaną akcję kształtującą pozytywny wizerunek łowiectwa wśród młodzieży. Nie oznacza to, że nie są potrzebne inne formy współpracy, szczególnie jeśli są sprawdzone i skuteczne.

WKŁ „Bałtyk” z Ustki, tak jak wiele innych kół, w czasie swojej 60-letniej już działalności zgromadziło bogate doświadczenia w budowaniu dobrych kontaktów z otoczeniem i propagowaniem wiedzy przyrodniczo-łowieckiej wśród młodzieży. Przykładem takiej właśnie działalności jest zakończony niedawno IX rejonowy konkurs „Zwierzyna naszych pól i lasów”.

Pierwszy konkurs odbył się jeszcze w 2001 roku. Dzięki konsekwentnemu i wymiernemu poparciu przez zarząd koła, a szczególnie prezesa Janusza Grzybowskiego i łowczego Stanisława Grandy, konkurs był prowadzony corocznie, oczywiście doskonaliliśmy jego organizację, poziom dydaktyczny i oprawę.

Cel, jaki sobie stawialiśmy, tj. pokazywanie społeczeństwu pozytywnego obrazu łowiectwa, starliśmy się osiągać przez:

  • propagowanie konkursu tuż po rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich szkołach podstawowych na terenie dzierżawionych obwodów (w naszym wypadku jest to 10 placówek),
  • kierowanie od stycznia do marca do wszystkich szkół kolegów, którzy pomagają w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie. Ten etap uważamy za najważniejszy, gdyż udział w nim bierze największa liczba młodzieży, czyli nasze oddziaływanie jest najszersze,
  • wybranie takiego zakresu wiedzy i literatury do konkursu, żeby pokazać łowiectwo nie samodzielnie, ale jako część nauki przyrody, ochrony środowiska, gospodarki leśnej i szeroko rozumianej kultury narodowej,
  • przygotowanie testów egzaminacyjnych (60 pytań tekstowych lub obrazkowych w trzech stopniach trudności) w taki sposób, żeby uwzględnić w nich problematykę przyrodniczą korespondującą z programami nauczania, ale premiować wiedzę o gospodarce i tradycji łowieckiej, co wynika z przyjętego założenia konkursu,
  • zorganizowanie w miesiącach wiosennych finału dla reprezentacji szkół w sposób możliwie atrakcyjny, co jest możliwe dzięki wieloletniej współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Charnowie koło Ustki,
  • zaproszenie na finałową imprezę przedstawicieli szkół, administracji terenowej i nagłośnienie przedsięwzięcia w lokalnych mediach.

W tym roku finał odbył się 11 maja. Poziom wiedzy przyrodniczej i łowieckiej wszystkich reprezentacji był wysoki i wyrównany, dla wyłonienia zwycięzców potrzebna była dogrywka. Zarząd „Bałtyku” ufundował cenne nagrody rzeczowe dla zwycięzców indywidualnych (rower MTB, namiot 4-osobowy, zestaw turystyczny). Okręgowa Rada Łowiecka w Słupsku wyróżniła zwycięskie drużyny upominkami. Od dyrekcji Szkoły Podstawowej w Charnowie wszyscy uczestnicy finału otrzymali piękne dyplomy okolicznościowe. Kolejność miejsc: I – Szkoła Podstawowa w Korlinie, II – Szkoła Podstawowa w Charnowie, III – Szkoła Podstawowa w Gardnie.

Nagrody dla najlepszych wręczył Janusz Grzybowski

Myśliwych w Charnowie reprezentowali: prezes Janusz Grzybowski, przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Wysocki oraz koledzy Marian Borkowski, Wiesław Kusalewicz i przedstawiciel ORŁ w Słupsku Edward Wawrzyniak. Konkurs urozmaiciły występy artystyczne zespołu szkolnego, wystawa trofeów myśliwskich i spotkanie przy grillu.

Marian Borkowski

Przedstawiamy tę ciekawą inicjatywę kolegów z „Bałtyku” – gratulując i podkreślając, że najwyższy czas, by szkoły z ich terenu włączyły się w akcję „Ożywić pola”.

wrzesień 2010

 

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009