Komorzno w programie

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Komorznie w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „Ożywić pola. Rok zająca” 21 kwietnia 2010 r. wyruszyli wraz z opiekunami na pobocza pól, aby założyć remizy dla drobnej zwierzyny. Pracy mieli wiele, gdyż musieli posadzić kilka tysięcy sadzonek drzew i krzewów pozyskanych w darze od Nadleśnictwa Namysłów oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. Wysadzono zróżnicowany drzewostan: sadzonki modrzewia, lipy, sosny, karagany, leszczyny, kruszyny, ognika, indygowca, śnieguliczki, parczeliny, śliwy ałyczy, trześni, trzmieliny, jarzębiny i tarniny.

Uczniowie ochoczo zabrali się do pracy i nawet zmienna pogoda oraz porywisty wiatr nie zniechęciły ich do działań. Podleśniczy Leśnictwa Komorzno pan Alasiewicz udzielił dzieciom fachowego instruktażu o prawidłowym sposobie sadzenia drzewek. Każda klasa obsadziła sadzonkami wskazane miejsca. W następnych miesiącach zadaniem zespołów klasowych będzie systematyczna pielęgnacja założonych remiz.

Do sadzenia drzewek przyłączyli się opiekunowie, dyrektor szkoły Zbigniew Sławiński oraz zaproszony do udziału w przedsięwzięciu burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek. Dorośli – zachęceni przez dzieci – założyli koszulki z logo akcji.

Włodarz gminy w rozmowie z uczestnikami akcji podkreślił, że działania w terenie nie tylko poprawiają warunki zwierzyny bytującej na polach, ale także wpływają na integrację uczniów oraz uczą młode pokolenie szacunku do przyrodyk.

27 kwietnia 2010 r. uczniowie klas IV–VI kontynuowali akcję zakładania remiz śródpolnych na użytku ekologicznym „Rozalia”, będącym własnością Adama Ulbrycha. Obsadzili sadzonkami drzew i krzewów miejsce po zlikwidowanym niedawno wysypisku śmieci. Oprócz właściciela użytku i wychowawców klas pracę nadzorowali inspektor do spraw ochrony środowiska Marcin Dłubak – pracownik Urzędu Miejskiego w Wołczynie, oraz dyrektor szkoły Zbigniew Sławiński, którzy aktywnie włączyli się do nasadzeń.

Realizacja programu „Ożywić pola” w Szkole Podstawowej w Komorznie będzie kontynuowana. W kolejnych latach uczniowie zajmą się pielęgnacją założonych remiz śródpolnych oraz obserwacją zamieszkujących je zwierząt.

Bartosz Głębocki

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009