W okręgach siła

W piątym roku realizacji akcji „Ożywić pola” nie ma już wątpliwości, że są w Polsce okręgi i województwa, takie jak np. podkarpackie – mocno zaangażowane w akcję „Łowca Polskiego” i takie, które nie dostrzegły jeszcze do końca wartości tego programu zarówno dla ochrony przyrody, jak i dla promocji łowiectwa wśród młodzieży.

Czym skorupka za młodu nasiąknie… Tymi słowami rozpoczynałem artykuł wstępny w numerze marcowym „Łowca”, zachęcający do udziału myśliwych w akcji „Ożywić pola 2009–2010. Rok zająca”. Pisałem wtedy też: Dla Polskiego Związku Łowieckiego – którego przewodniczący dr Lech Bloch jest od początku Honorowym Patronem akcji „Ożywić pola” – łowcowy program ma dodatkową wartość, jaką jest promocja łowiectwa wśród dzieci i młodzieży, najbardziej chłonącej wiedzę o rzeczywistości grupie wiekowej. W wielu miejscach w Polsce, które odwiedzałem w związku z realizacją naszej akcji, nauczyciele i rodzice – sami z siebie! – podkreślali, że dzięki akcji „Ożywić pola” i aktywnej obecności myśliwych w szkolnych działaniach proekologicznych nie jesteśmy już postrzegani jako „panowie ze strzelbami”, lecz jako „przyjaciele przyrody”.

Te słowa warto przypominać nie tylko myśliwym w poszczególnych kołach łowieckich, ale także pracownikom okręgowych struktur naszego Związku. Bez wsparcia bowiem – także z ich strony – akcji „Ożywić pola”, która tak naprawdę jest akcją całego Polskiego Związku Łowieckiego, promocja tego programu aktywnej edukacji ekologicznej będzie zawsze nie tak skuteczna, jak być powinna.

województwo
liczba szkół
dolnośląskie
8
kujawsko-pomorskie
6
lubelskie
11
lubuskie
15
łódzkie
12
małopolskie
9
mazowieckie
6
opolskie
2
podkarpackie
24
podlaskie
2
pomorskie
5
śląskie
2
świętokrzyskie
5
warmińsko-mazurskie
5
wielkopolskie
15
zachodniopomorskie
1
razem
117

Jak co roku analizujemy, oczywiście, w „Łowcu”, gdzie nasz program idzie szeroką ławą, a gdzie zaledwie pojedyncze szkoły włączają się do naszego konkursu. Od lat prym w aktywności wiodą niezmiennie dwa województwa, podkarpackie oraz wielkopolskie. Raz na jakiś czas notujemy wybuch innych regionów, kilka lat temu były to np. województwa opolskie i warmińsko-mazurskie, ale tam zapał do pracy z młodzieżą jakby przygasł. W tym roku zaktywizowały się z kolei województwa lubelskie i małopolskie. Równą formę od lat – choć nie są to wyniki na miarę Podkarpacia – utrzymuje natomiast województwo łódzkie.

Warto o tym pamiętać i o tym mówić. Promocja ochrony przyrody i łowiectwa to przecież statutowe obowiązki myśliwych i struktur naszego Zrzeszenia. Dlatego też – już w podziale na okręgi PZŁ – postanowiliśmy w tym roku wyraźniej niż w latach poprzednich zaakcentować pracę tych struktur Związku, które najmocniej angażują się w akcję „Ożywić pola”. Oczywiście, z nagrodami dla najlepszych.

Mirosław Głogowski
koordynator akcji
„Ożywić pola 2009–2010. Rok zająca”

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009