Wiosna w Krzydlinie i Pogalewie

19 marca br. 20-osobowa grupa dzieci ze szkół w Krzydlinie Wielkiej i Pogalewie Wielkim zwiedziła Ośrodek Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu położony na terenie Gminy Zawonia w miejscowości Złotówek.

Gospodarz obiektu Kolega Krzysztof Hulewicz oprowadził dzieci po obiekcie, przekazał sporo informacji na temat mieszkańców poszczególnych zagród i lasu (dziki, króliki, bażanty, strusie) ze szczególnym uwzględnieniem zająca.

Na zakończenie pobytu odbyło się spotkanie przy ognisku, gdzie podzielono się wrażeniami z pobytu, a Panie koordynatorki Beata Tłuczek i Edyta Mincewicz wspólnie z dziećmi wręczyły Panu Krzysztofowi podziękowania i album.

1 kwietnia br. Z kolei 30-osobowa grupa dzieci ze Szkół w Krzydlinie Wielkiej i Pogalewie Wielkim udała się do remizy, aby stwierdzić, jaki jest jej stan po ostrej zimie. Oczywiście tematem zasadniczym był zając i należy stwierdzić że dzieci swoją wiedzą mogłyby się pochwalić nawet w gronie wytrawnych myśliwych.

Zapadła decyzja, że remiza zostaje w całości udostępniona zwierzynie (ogrodzenie zostanie zlikwidowane na przełomie kwietnia i maja). Należy stwierdzić, że młodzież i myśliwi stworzyli zwierzynie dobrze przygotowaną i urozmaiconą „stołówkę”.

Na zdjęciu (w środku) stoją chłopcy - gimnazjaliści z Brzegu Dolnego Krystian Kosiński i Dawid Rembielak, którzy szkołę w Pogalewie Wielkim ukończyli w 2008 roku. Cieszymy się, że ciągle są zainteresowani konkursem „Ożywić pola” i wspierają nas w działaniach związanych z „Rokiem zająca”.

Zbigniew Pawlus
Koło Łowieckie „Daniel” z Wołowa

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009