Myśliwi i leśnicy w szkole

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Lądku-Zdroju od 7 lat uczestniczą w akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Jesienią zbierają kasztany, żołędzie i buczynę, a zimą wspólnie z leśnikami i myśliwymi napełniają paśniki sianem, wykładają lizawki i wysypują zebrane wcześniej owoce.

Pracownicy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i myśliwi z Koła Łowieckiego „Darz Bór” organizują dla dzieci spotkania w lesie i przy ogniskach, uczestniczą w zajęciach koła przyrodniczego oraz prowadzą zajęcia w izbie edukacji leśnej na terenie nadleśnictwa. Pogadanki przeprowadzane przez myśliwych i leśników dotyczą m.in. lasu, zwierząt leśnych, ochrony przyrody, polowań i gospodarki łowieckiej.

Akcja „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę” na terenie szkoły ma charakter konkursu. 29 stycznia 2010 roku 18 najbardziej wyróżniających się w zbiórce uczniów otrzymało dyplomy i nagrody. Odbył się uroczysty apel z udziałem myśliwych i leśników. Mieczysław Krywienko, nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek-Zdrój i prezes Koła Łowieckiego „Darz Bór”, podziękował uczniom za liczny udział w tegorocznej akcji, przybliżył temat lasu, dokarmiania i ochrony zwierząt leśnych. Zachęcił do czynnego brania udziału w następnych akcjach, które to przyczyniają się do zmiany wizerunku łowiectwa i myśliwych na naszym terenie. Wspólnie ze Stanisławem Skrobotunem – skarbnikiem koła łowieckiego, i Beatą Kaczmarczyk – nauczycielką przyrody, organizator akcji, wręczyli dzieciom nagrody ufundowane przez Koło Łowieckie „Darz Bór” z Lądka-Zdroju. Następnie nadleśniczy podziękował za wieloletnią współpracę Beacie Kaczmarczyk i wręczył jej „Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa” przyznaną przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Podziękowania i nagrodę rzeczową złożył także na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku-Zdroju – Doroty Urbańczyk.

Mam nadzieję, że działania podejmowane przez dyrekcję i nauczycieli SP nr 1 w Lądku-Zdroju i nas myśliwych w zakresie edukacji łowieckiej przyniosą efekty w sferze dydaktycznej i wychowawczej dzieci i młodzieży, a także wizerunku kultury łowieckiej w naszym kraju.

Sylwester Dembny
strażnik łowiecki KŁ „Darz Bór” z Lądka-Zdroju


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009