Leśne opowieści w Szelejewie

Myśliwi z Koła Łowieckiego nr 19 „Jeleń” z Piasków rozpoczęli cykl spotkań pod nazwą „Leśne opowieści” z młodzieżą z Zespołu Szkół im. B.E. Bojanowskiego w Szelejewie od pogadanki pod hasłem: „Prawda i mity dotyczące łowiectwa”.

19 grudnia 2009 roku o polskim łowiectwie opowiadał uczniom klasy VI SP i I Gimnazjum z Szelejewa Marian Piasny z KŁ „Jeleń”. W miniwykładzie myśliwy przedstawił uczniom biorącym udział w akcji „Łowca Polskiego” pod hasłem „Ożywić pola. Rok zająca” informacje na temat Polskiego Związku Łowieckiego i jego roli w ochronie przyrody oraz regulacji populacji zwierząt dziko żyjących. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o pracy myśliwych, którzy przecież nie tylko polują na zwierzynę, ale zajmują się jej hodowlą, ochroną gatunkową oraz reintrodukcją na terenach, gdzie kiedyś występowała.

Młodzież dowiedziała się także wiele na temat celowości zakładania tzw. remiz śródpolnych. Umówiono się, że wiosną tego roku uczniowie biorący aktywny udział w programie „Ożywić pola” będą zakładać taką właśnie remizę na terenie, gdzie kiedyś było wysypisko śmieci. Młodzież posadzi tam różne gatunki drzew i krzewów, które stworzą za kilka lat piękną „wyspę zieleni” we wspomnianym miejscu.

Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu: Bogumiła Matczak i Paweł Furmaniak poinformowali też uczniów, że wiedzę zdobytą od myśliwych podczas „Leśnych opowieści” będzie można wykorzystać w konkursie przyrodniczym, który w ramach akcji „Ożywić pola” zorganizowany będzie w Szelejewie wiosną 2010 roku.

Paweł Furmaniak


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009