Wsiedlenie kuropatw
w Kole Łowieckim „Wilk – Husów”

Kuropatwy były nagrodą dla kół łowieckich, których szkoły utrzymywały się przez trzy lata w czołówce programu „Ożywić pola”.

Po sto kuropatw otrzymały:

1. Koło Łowieckie „Wilk - Husów” – Błędowa Tyczyńska
2. Koło Łowieckie „Daniel” – Wołów
3. Koło Łowieckie „Ponowa” – Elbląg
4. Koło Łowieckie „Knieja” – Sichów
5. Koło Łowieckie „Bór” – Rytwiany
6. Koło Łowieckie „Włodawa” – Włodawa

Kuropatwy dla Koła łowieckiego „Wilk - Husów” odebrał łowczy Mieczysław Mucha z Ośrodka Hodowli Zwierząt PZŁ w Nowym Przybyszewie (mazowieckie) 09.10.2009 roku. Zostały one wsiedlone 10 października w kilku miejscach na terenie łowiska.

Kuropatwy rozwozili i wypuszczali myśliwi z Koła Łowieckiego „Wilk - Husów” w osobach: Stefan Witowski i Stanisław Skrzekut. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół w Husowie. Młodzież szkolna przyjęła na siebie obowiązek dokarmiania tych ptaków w okresie zimy specjalną karmą dostarczoną przez myśliwych.


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009