Deszcz nagród na „Rok zająca”

Mamy już podpisane porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do uczestników akcji „Ożywić pola” popłynie dzięki temu w tym roku prawdziwa rzeka ciekawych i pouczających publikacji, filmów i nagród.

Dokładnie na nowy rok mamy dla wszystkich Czytelników „Łowca”, a przede wszystkim dla już zgłoszonych i potencjalnych uczestników programu aktywnej edukacji ekologicznej „Ożywić pola 2009–2010. Rok zająca” bardzo dobrą wiadomość. Po negocjacjach z Narodowym Funduszem udało się nam w końcu, w pierwszych dniach grudnia ub.r., podpisać umowę o dotacji dla naszego programu.

Teraz już bez żadnych wątpliwości możemy stwierdzić, że założone w planie akcji publikacje i materiały dotrą w odpowiednim czasie do szkół i kół łowieckich, biorących udział w akcji „Łowca Polskiego”.
I tak w ramach podziękowania za chęć udziału w naszym programie i refleks w zgłaszaniu takiego akcesu 100 pierwszych szkół, które przysłały nam formularze zgłoszeniowe, otrzyma po 20 koszulek z wizerunkiem zająca oraz logami NFOŚiGW i oczywiście „Łowca”. I to już w lutym lub marcu.

Do uczestników programu dotrze też w najbliższych miesiącach prezentacja multimedialna poświęcona podstawowym informacjom na temat biologii i morfologii, a także sytuacji zająca w Polsce – symbolu piątej edycji akcji „Ożywić pola”. Ma ona stanowić pomoc dla nauczycieli w przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych na temat zająca zarówno w formule „bryku” podstawowych tez do przekazania uczniom, jak i przez możliwość przedstawienia prezentacji na lekcji.

Niezależnie od prezentacji na płycie umieszczony zostanie „elektroniczny zeszyt ćwiczeń” w formule komputerowego quizu do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach z biologii. Quiz składać się będzie ze 100 pytań i zadań, z których losowo wybierane będą konkretne pytania dla danego ucznia (klasy) – w zależności od decyzji nauczyciela 5, 10, 20 lub więcej. Na ekranie pojawią się pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. Uczeń (odpowiadający) ma 30 lub 45 sekund (lub minutę) na wybranie właściwej odpowiedzi i odkliknięcie jej – potem pojawi się właściwa odpowiedź, a komputer policzy zdobyte punkty i wyświetli na zakończenie serii pytań podsumowanie.

Równocześnie, ponieważ żyjemy w erze elektroniczno-informatycznej, jako gadżet, który uatrakcyjni udział młodzieży w akcji i zapozna uczniów z gatunkami chronionymi zwierząt, a także będzie stanowił dodatkową motywację do wchodzenia na stronę internetową naszego programu, na witrynie www.ozywicpola.pl zainstalowane będą tzw. e-tapety (tła) z pięknymi zdjęciami zwierząt, do ściągnięcia na ekran komputera lub na pulpit telefonu komórkowego. Ściągnięcie e-tapety będzie bezpłatne. Będzie istniała możliwość wysłania ze strony internetowej „Ożywić pola” wiadomości e-mailowej ozdobionej wybranym zdjęciem (tym samym co na tapetach).

Zaplanowaliśmy też edycję „Gry na telefon” przedstawiającej przygody zająca w różnych otoczeniach. Główny bohater zając musi unikać przeciwników – np. jeżdżących ciągników i samochodów. Inne zagrożenia to np. ptaki drapieżne oraz ludzie, przed którymi zając musiałby się chować.

Rodem z XXI wieku będzie też tzw. audiobook – książka edukacyjna nt. zająca przedstawiająca ten gatunek w nowoczesnej, coraz popularniejszej wśród młodzieży szkolnej formie zapisu głosowego.
Dla nauczycieli, myśliwych i dzieci realizujemy film zatytułowany „Zając i jego środowisko”, który ma przybliżać uczniom zająca, uczyć szacunku do przyrody, uczulać młodzież na problemy degradacji środowiska i efekty tego zjawiska.

Wyjątkowa nowatorska jest również formuła poradnika plakatowego, która ujmuje swoim zakresem różne zagadnienia o tematyce podejmowanej przez cały program edukacyjny, w tym takie hasła, jak: opis i zasady oraz podstawy wiedzy przygotowujące do konkursu w kampanii edukacyjnej czy program Natura 2000 i dobre praktyki leśnika i rolnika dla ochrony gatunków i siedlisk typowych dla polskich lasów i łąk.

Dla młodszych dzieci przygotujemy tzw. malowanki, będące kompendium przyrodniczo-edukacyjnym. Jest to inicjatywa opracowania wydawnictwa edukacyjnego dla najmłodszych, przedstawiającego w zrozumiały i atrakcyjny sposób specyfikę wielu gatunków i siedlisk, w tym objętych ochroną poprzez Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. Będzie to publikacja przybliżająca sens charakter tej formy ochrony przyrody. Obrazować będzie szanse, jakie niesie dla przyrody, w tym i ludzi, bliskość terenów o wybitnych walorach przyrodniczych.

Innymi słowy, mamy dla uczestników akcji „Ożywić pola” prawdziwy deszcz prezentów. Ci już zgłoszeni mają prawo się cieszyć. Inni niech się zgłaszają.

Bartosz Głębocki
fot. Manfred Danegger


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009