PZŁ wspiera akcję Łowca

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wysoko ocenił publikacje w ramach akcji "Ożywić pola" i zachęca do rozwijania naszych działań. Nauczyciele i myśliwi cieszą się, że piąta edycja naszej akcji ma w herbie zająca. Mamy nadzieję, że dzięki temu wiele dzieci zobaczy je po raz pierwszy na żywo i zdobędzie wiedzę o problemach, z jakimi boryka się ten sympatyczny mieszkaniec naszych pól.

Już od miesiąca trwa zgłaszanie się szkół do jubileuszowej, piątej edycji programu "Ożywić pola 2009-2010. Rok zająca". Wielu myśliwych i nauczycieli dzwoni do redakcji, by poznać szczegóły nowej akcji, dowiedzieć się, jak realizować projekty zakładania remiz śródpolnych. Jako jeden z pierwszych zgłosił się do nas w tej sprawie m.in. myśliwy z Lubska, prawie spod granicy niemieckiej. Szkoła, którą ten kolega otoczył opieką, zdecydowała się wystartować w naszym konkursie po raz pierwszy. Cieszymy się z takich inicjatyw.

Pomysłów nie brakuje

Napływają do redakcji zaproszenia na imprezy związane z nową edycją, m.in. wielokrotnie już nagradzana w naszym konkursie szkoła z Husowa na Rzeszowszczyźnie zapowiedziała na początek października ciekawą sesję popularno-naukową na temat zająca, z udziałem wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkoła z Burzenina - także laureat trzeciej i czwartej edycji "Ożywić pola" - mocno włączyła się z kolei do organizacji specjalnej sesji naukowej poświęconej florze i faunie pobliskiego Parku Krajobrazowego na brzegach rzeki Warty.

Koledzy z Komisji Promocji w okręgu wrocławskim przymierzają się do organizacji drugiego szkolenia dla nauczycieli ze swego terenu, których szkoły będą uczestniczyły w konkursie 2009-2010. Bardzo ciekawie wygląda - także wrocławski - pomysł, by zapoznać z naszą akcją zaprzyjaźnione szkoły i myśliwych z Czech. Widać, że inwencji i dobrych pomysłów uczestnikom programu "Ożywić pola" nie brakuje.

Dobrze, że zając

Z telefonów i osobistych kontaktów z koordynatorami akcji "Ożywić pola" z kół łowieckich i szkół zgłaszających swój udział w konkursie widać też, że symbol piątej edycji - zając, bardzo się wszystkim spodobał. W prawie każdej rozmowie można usłyszeć: "Zające znowu pojawiły się od jakiegoś czasu na naszym terenie. Będzie co pokazać młodzieży podczas lekcji przyrody na świeżym powietrzu".

To także dobra wiadomość. Hasło "Rok zająca" wyraźnie zaktywizowało wielu tych kolegów myśliwych, którzy np. z udziału w czwartej, sygnowanej cietrzewiem, edycji "Ożywić pola" zrezygnowali. Teraz prawie każdy i w prawie każdym zakątku kraju widzi pole do popisu. Liczymy, że dzięki temu w jubileuszowej edycji akcji "Ożywić pola" wezmą udział koła łowieckie i myśliwi nie z 33 okręgów, jak było to w "Roku cietrzewia", ale ze wszystkich 49, lub tylko z niewielu mniej.


Wsparcie łowczego krajowego

Szansę, że tak będzie, zwiększyła - jak sądzimy - wysoka ocena Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego naszej akcji i wydawanych w jej ramach publikacji, dystrybuowanych potem wśród młodzieży szkolnej, która razem z myśliwymi i nauczycielami zakłada remizy, bierze udział w pogadankach na temat zwierzyny drobnej i współdziała z myśliwymi w programie "Ożywić pola".
Z satysfakcją informujemy wszystkich, że przewodniczący ZG PZŁ dr Lech Bloch, skierował na ręce redaktora naczelnego "Łowca Polskiego" oficjalne pismo oceniające plansze edukacyjne "Zwierzęta w Polsce", w którym pisze m.in.: Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego pragnie wyrazić głębokie poparcie dla działalności edukacyjnej prowadzonej przez Redakcję "Łowca Polskiego". Mówiąc o tablicach, łowczy krajowy stwierdza: O ich wartości i atrakcyjności decyduje m.in. przystępna forma przekazu wiadomości w postaci krótkich, aczkolwiek wyczerpujących informacji na temat przedstawicieli rodzimej fauny, jak również, a może przede wszystkim, bardzo ładne opracowanie graficzne, zilustrowane pięknymi fotografiami.
ZG PZŁ zamierza rozpropagować ten sposób współpracy myśliwych z młodzieżą. Zachęceni tymi słowami łowczego krajowego zamierzamy oddawać do dyspozycji myśliwych i szkół kolejne publikacje propagujące wiedzę z dziedziny ekologii, sytuacji zwierzyny w Polsce i działań myśliwych na rzecz zachowania różnorodności biologicznej.
Z Waszej strony, Koledzy, oczekujemy gremialnego zaangażowania się w program "Ożywić pola 2009-2010. Rok zająca", a mamy też nadzieję, że rozpropagują tegoroczną edycję akcji "Łowca" struktury okręgowe naszego Zrzeszenia, aby w przyszłym roku było możliwe pochwalenie się rekordem liczby kół łowieckich i szkół zaangażowanych w akcję.

Liczymy na przyjaciół myśliwych.
Darz Bór!

Mirosław Głogowski
koordynator akcji "Ożywić pola"


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009