Rok zająca - zapraszamy!

"Ożywić pola" - program "Łowca Polskiego", myśliwych, nauczycieli i uczniów - rusza po raz piąty. I od razu mamy dla wszystkich dobrą wiadomość! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już zakwalifikował naszą akcję do dofinansowania. Ruszamy zatem pełną parą od września!

Nie będziemy przed Czytelnikami "Łowca Polskiego" ukrywać. Jesteśmy BARDZO zadowoleni! W jubileuszową, piątą edycję naszej akcji edukacyjno-ekologicznej "Ożywić pola" ruszamy tym razem bez obaw, czy znajdą się pieniądze na nagrody i pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom w całej Polsce poznawać tajniki zakładania remiz śródpolnych, ich właściwej pielęgnacji, zasady kształtowania różnorodności biologicznej czy tajemnice życia symbolu obecnej edycji - zająca.

Zostaliśmy docenieni - nie tylko "Łowiec Polski", ale i setki myśliwych organizujących naszą akcję - przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który już na pierwszym etapie podjął decyzję o zakwalifikowaniu naszego projektu do dofinansowania. W tym roku wyjątkowo bogatego, bo przewidującego  kilkanaście wydawnictw, które dotrą do szkół - uczestników naszego programu. Będą też koszulki dla dzieci z tych placówek, które znajdą się wśród pierwszej setki zgłoszonych do konkursu, ale także wysokie nagrody dla szkół - laureatów akcji.

Od "Łowca" możemy dodać, że tradycyjnie już specjalne nagrody - i to kilkadziesiąt - dostaną myśliwi, którzy aktywnie działają w "Ożywić pola". Myślimy o indywidualnych nagrodach dla nauczycieli. Słowem - uczestniczący w tej akcji zrobią coś dobrego dla przyrody i zwierzyny, ale też. dla siebie.

"Łowiec" i ekologia

Dla Redakcji "Łowca Polskiego" start piątej edycji programu "Ożywić pola"  przypada na dodatek w szczególnym okresie. W roku 2009  bowiem uroczyście obchodzimy  110. lecie istnienia naszego pisma. Akcja wpisuje się w tradycję działań pisma, gdzie problematyka edukacji ekologicznej  zawsze zajmowała i zajmuje  na jego łamach poczesne miejsce

Redakcja "Łowca Polskiego" uczestniczyła aktywnie także w wielu działaniach proekologicznych w latach 60. i 70. minionego stulecia. Ogromną popularność zyskała akcja "Z myślą o przyszłości" - skierowana do uczniów szkół podstawowych, a realizowana w latach 2002-2004.  W jej efekcie, przy wydatnej pomocy  kół łowieckich, wybudowano setki paśników, karmników i budek lęgowych dla ptactwa, zdjęto tysiące sideł i wnyków, zebrano dziesiątki ton kasztanów, żołędzi i innych owoców i nasion, z przeznaczeniem na karmę dla zwierzyny.

.


Remizy i obserwacja

Program "Ożywić pola", realizowany przez nas od 2005 roku we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasami Państwowymi i Zarządem Głównym PZŁ - to logiczna konsekwencja poprzednich działań. Program zakłada - jako zadanie podstawowe dla młodzieży - wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych,  co w efekcie prowadzi do optymalizacji warunków żerowych i osłonowych dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.), wzbogacając jednocześnie ekotony polno-leśne.

Drugim zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i dosadzenie dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie - dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

W roku 2009-2010 ważnym elementem programu - zgodnie z hasłem piątej edycji "Rok zająca" - będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych (ewentualnie z udziałem myśliwych) na temat sytuacji zająca w Polsce, ale i także poświęconych ochronie innych zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej, aby uczulić młodzież szkolną na ich sytuację.

Nie tylko w terenie

W miarę jak rozrasta się nasz konkurs, widzimy też, że błędne byłoby ograniczanie działań - i inicjatywy - uczestników akcji wyłącznie do działań w tzw. terenie. W poprzednich edycjach wiele szkół "zaraziło" pasją walki w ramach naszego konkursu nauczycieli wielu przedmiotów. Plastyka, muzyka, język polski, historia, ba!, geografia i prace ręczne były także zaangażowane w poznawanie przez młodzież wiedzy o zwierzynie drobnej, o zagrożonych gatunkach. Przyroda osadzana była w kontekście kultury i obyczaju.

Uważamy takie inicjatywy również za bardzo cenne. Mądrze zaprojektowane działania w tym kierunku będą w tym roku szkolnym - zgodnie z nowym regulaminem akcji - odpowiednio wysoko punktowane.
W efekcie zapowiada się wspaniała, dynamiczna walka o nagrody dla 30 laureatów konkursu i sześciu tzw. zwycięzców naszej akcji. Nie wykluczamy rozszerzenia listy zdobywców nagród ani też "dokładania" do tej podstawowej formuły innych klasyfikacji, gdzie będziemy mogli docenić szkoły - uczestników konkursu. I - bardzo ważne! - nie zapominamy o myśliwych, rdzeniu całej akcji. Będziemy Was, Koledzy, wspierać i starać się wynagrodzić Wam Wasze wysiłki.

Działajmy więc razem.
Darz Bór!

Mirosław Głogowski
koordynator akcji "Ożywić pola"


 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009